top of page

Reisetips i bilder, Oscarshall, Oslo

Oppdatert: 8. sep. 2022

Her er noen fototips om du reiser til Oslo.

Det er kanskje ikke så lett å få de samme bildene på sommeren siden disse er tatt i april, mendet som er så fint er at du får andre typer bilder om du er i Oslo på fotojakt på sommeren!

Nigth photo Oscarshall in Oslo
Oscarshall på Bygdø i Oslo

Oscars Hall på Bygdø tilbyr omvisning etter oppsatte regler. Stedet har mage flotte bakgrunner så det er bare å benytte muligheten også på dagtid.

Lystslottet Oscarshall ligger ned mot Frognerkilen på Bygdøy i Oslo. Det ble bygget på oppdrag av Kong Oscar I og Dronning Joséphine, og sto ferdig i 1852. I dag disponeres slottet av Hans Majestet Kongen, men tilhører den norske stat. En rekke norske samtidskunstnere fikk oppdrag under oppføringen av Oscarshall, og i dag framstår lystslottet som et monument over norsk kunst og kunstindustri fra midten av 1800-tallet. Anlegget - med hovedbygning, øvrige bygninger og parken omkring - regnes som nygotikkens hovedverk i Norge og er et av landets viktigste nasjonalromantiske minnesmerker. I 1881 åpnet Kong Oscar II slottet som museum for publikum. Lystslottet er åpent for publikum om sommeren. Da kan man komme på omvisning der - eller besøke Kafé Dronning Joséphine og parken omkring. Billetter til omvisninger kjøpes på stedet. Det arrangeres også forestillinger på Oscarshall - både musikk, dans og teater. 

Oscarshall in Oslo
Oscarshall på Bygdø i Oslo

Refleksen i vannet git jo hen flott effekt. Om du ønsker bildet på veggen er det bare å ta kontakt. Jeg tilbyr alle størrelser og materialer.

Oscarshall in Oslo
Oscarshall på Bygdø i Oslo

Når du er her på dagtid og kanskje har med kjærteste, kone/mann og eller barna, anbefaler jeg at dere kanskje tar med litt klær og hatter som kan passe inn i 1800talklets moter. Dette vil gi dere flotte familebilder. Lykke til.


Droningen, kontorbygg, på Bygdø i Oslo

Dronningen var opprinnelig klubb- og selskapslokalet til Kongelig Norsk Seilforening, beliggende i enden av Huk Aveny på Bygdøy i Oslo, ytterst på Dronningen kjørebro. Siden 1995 eies selskapslokalene av skipsreder Petter C.G. Sundt. Selskapslokalene kan leies til sluttede selskaper, men tilbyr også à la carte. Wikipedia


Dronningen, 0287 Oslo


Oslos flotteste toalett i Myraparken på Sagene / Torshov

Skoleskipet Christian Radich, Oslo

SS «Christian Radich» er en tremastet fullrigger, bygget ved Framnæs Mekaniske Værksted i Sandefjord, med levering den 17. juni 1937. Eier er Stiftelsen Skoleskipet Christian Radich, etablert ved en donasjon fra rittmester, trelasthandler og skipsreder Christian Radich. Wikipedia


Akershusstranda 9, 0150 Oslo

Bygningen ble oppført i perioden 1916–1920, tegnet av arkitekt Bredo Henrik Berntsen.[1] I sin opprinnelige form hadde bygget 10 etasjer samt tårn og et areal på 39 708 m². I det ytre ble dimensjonene redusert ved å dele opp fasaden med kransjakter, utspring og tårn. Stilmessig kan bygningen plasseres i nordisk nybarokk med klassiske elementer og detaljer med jugendpreg. På grunn av byggets høyde, ble det på folkemunne kalt «Jacobs drøm»,[2] med hentydning til den gammeltestamentlige fortellingen om Jacob som drømmer om en stige som rekker like inn i himmelen. Bygningen ble tildelt prisen Betongtavlen i 1965. Oslo Havnelager er et monument over sjøfartens enorme utvikling under og etter første verdenskrig. Med datidens teknikk var byggingen særdeles vanskelig og utfordrende, og med stigende priser og lønninger under den første verdenskrig ble alle kalkyler sprengt. Fra det opprinnelige beløpet på 3,2 millioner kroner steg sluttregningen til hele 9,3 millioner. Havnelageret 2011 Havnelageret sett fra sjøen  Oppføringen av Havnelageret var meget komplisert fordi bygget på grunn av sin størrelse måtte fundamenteres på fjell og det fantes først på 20 meters dybde. De vanskelige grunnforholdene forsinket arbeidet, men til slutt, i 1920, var Havnelageret fundamentert på 130 pilarer på til sammen 1550 pæler. Og solid ble det, så solid at fjerde etasje ble brukt som tilfluktsrom under andre verdenskrig.
Oslo Havnelager på Oslo havn

Oslo Havn KF, forkortet HAV, er et kommunalt foretak i Oslo kommune. Foretaket var inntil 8. juni 2004 kjent som Oslo havnevesen. Foretaket ledes av et valgt havnestyre og en tilsatt havnedirektør. Wikipedia


Akershusstranda 19, 0102 Oslo

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page